Groeiinzicht ondersteunt leiders, teams en organisaties in processen van groei, transformatie en ontwikkeling met coaching, training en procesbegeleiding.

Dat is veelal maatwerk, waarbij we inspelen op wat jullie nodig hebben om diepgaande en duurzame verandering te creëren. Het start altijd met een goed gesprek: eerst connectie en dan inhoud. Vandaaruit bouwen we samen een uniek traject uit. Mijn moedertaal is Nederlands, maar ik werk ook vaak in het Frans en Engels.

Hieronder vind je voorbeelden van werkwijzes en thema’s waarin ik kennis en ervaring heb.

Procesbegeleiding

Missie- visieprocessen
Teamontwikkeling
Anders organiseren: begeleiding bij omschakeling naar zelforganiserende teams
Teamcrafting

Intervisiebegeleiding en lerende netwerken