Een nieuw samengesteld team, een team dat nieuwe opdrachten krijgt, een team dat groeit… Soms is het nodig om eens grondig te verbouwen.

We gaan samen sleutelen aan de werkverdeling en aan de manier waarop we zaken aanpakken in het team, door elkaars voorkeuren in taken te kennen en hier rekening mee te houden, door samen oplossingen te ontwikkelen om werk aangenamer te maken, efficiënter aan te pakken en hete hangijzers op te lossen en door taken en relaties beter af te stemmen, rekening houdend met het doel van ons team, de aanwezige competenties, talenten en interesses én de beschikbare middelen. (Van Vuuren)

aANPAK
  • Individuele reflectie én teamdialoog
  • Aandacht voor individuele sterktes en behoeftes én voor de organisatienoden en behoeftes
  • Consultant begeleidt en geeft advies, gebaseerd op de eigen kennis en inzichten