Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers in een groep van collega’s of vakgenoten samen nadenken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Collega’s denken mee na over oplossingen, maar doen dat vooral door het stellen van vragen. Zo wordt het eigen analytisch en probleemoplossend vermogen van de case-inbrenger gestimuleerd waardoor zij/hij tot nieuwe inzichten op het ingebrachte probleem komt en hoe hierin te handelen.


Bij intervisie wordt de aanwezige deskundigheid binnen de organisatie benut met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Het leidt dankzij de professionele begeleiding en het aanreiken van uiteenlopende methodieken ook tot een uitbreiding en verdieping van de deskundigheid en tot meer zelfkennis en zelfreflectie bij medewerkers.


Intervisie organiseren draagt bij tot het stimuleren van een leercultuur binnen de organisatie. Tijdens intervisie ontwikkelen medewerkers ook vaardigheden die elders van pas komen, zoals

  • open, niet-suggestieve vragen stellen, doorvragen, luisteren en samenvatten
  • situaties analyseren vanuit verschillende insteken
  • oordeel uitstellen
  • advies formuleren op een opbouwende manier
  • probleemoplossende vaardigheden
  • (zelf)reflectief vermogen
  • zelfinzicht.

Bovendien bevordert het contacten over afdelingen en teams heen, mogelijks zelfs organisatie-overschrijdend.

Een deelneemster verwoordt haar ervaring als volgt: ‘In de intervisies nemen we tijd om dieper op problemen in te gaan. Het is de plek waar ik het meest leer over mijn eigenheid als hulpverlener en hoe daarmee om te gaan en ik me ook kwetsbaar kan opstellen in alle veiligheid. Ook als ik zelf geen casus breng, ga ik meestal buiten met nieuwe inzichten. Lisa bewaakt de methodiek en zorgt ervoor
dat er voldoende diepgang is. Bovenal vind ik het fijn om met collega’s van andere teams te connecteren en van hen te leren.’

Je intervisies door Lisa laten begeleiden? Dat kan!
Een opleiding voor interne intervisiebegeleiders? Dat kan ook!