Een team of organisatie leiden is een constant zoekproces. Als externe coach treed ik op als sparringpartner, voed ik jou als leider met inzichten en vragen en laat ik je andere bronnen van wijsheid aanboren dan enkel de rationele.

Een manager of leider heeft verschillende functies te vervullen: inspireren, coachen, managen en sturen. Zij heeft een belangrijke rol in het voeden en onderhouden van het relationele netwerk in en rond het team.

Een individueel coachingstraject voor een leidinggevende vertrekt vanuit één of meerdere concrete vragen of doelstellingen die veelal te maken hebben met de uitdagingen die je als leidinggevende ervaart:

  • Hoe krijg ik mijn team weer in beweging?
  • Hoe bewaak ik de balans tussen betrokkenheid bij elke medewerker individueel en wat de groep nodig heeft?
  • Hoe zorg ik voor meer veerkracht in het team op een moment dat ik het zelf moeilijk heb om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen in de organisatie? Of me gesandwicht voel?  

Vooraf plannen we een vrijblijvende kennismaking om te zien of het klikt.

Het traject start met een intakegesprek waar de doelstellingen voor de coaching verhelderd worden en nadien ook vastgelegd in een overeenkomst, die afgestemd wordt met de opdrachtgever (organisatie).

In 4 tot 5 sessies van 2 uur werken we aan deze doelstellingen, via een mix van inzichts- en ervaringsoefeningen, reflectie en uitwisseling waarbij de coach ook modellen aanbrengt en expertise deelt. Tussen de sessies door ga je aan de slag met een reflectieverslag en huiswerkopdrachten (toepassing van het geleerde).  

Daarna volgt een evaluatiesessie op basis van de overeenkomst en sluiten we samen af of bepalen we een vervolg. De coaching vindt bij voorkeur live plaats, maar sessies online behoren ook tot de mogelijkheden.

Voor sommige leidinggevenden word ik een sparringpartner op langere termijn. Omdat we allemaal nood hebben om af en toe eens bij te tanken.

Daarnaast coach en begeleid ik ook management- en directieteams.