Het is een uitdagende tijd van snelle verandering, hoge complexiteit en onzekerheid. De hele samenleving, en dus ook organisaties, staan voor grote uitdagingen: de klimaatopwarming, migratie, vergrijzing, omgaan met technologie en AI, polarisering,… We moeten nu handelen willen we een duurzame en menswaardige toekomst voor onze kinderen.

Als je als werkgever, dienstverlener of maker relevant wil blijven voor klanten, doelgroep en medewerkers, dan ben je mee in verandering.

Al te vaak wordt deze verandering te eng benaderd: we delen onze teams anders in en maken ze zelfsturend. Klaar. Of we veranderen een aantal procedures en dan loopt alles soepeler. Of we organiseren eens een training rond verbindende communicatie of coachend leidinggeven. Of we zorgen voor moderne machines.

Het zijn zinvolle acties, maar vaak niet genoeg als ze niet ingebed zijn in een groter geheel of geen opvolging krijgen. De eigenlijke verandering komt er pas als individuen en uiteindelijk de hele organisatie ander gedrag stellen. Dat vraagt van medewerkers zelfinzicht, relationele vaardigheden, eigenaarschap nemen, durven proberen en veerkracht. Persoonlijke groei dus, maar ook het aanleren van nieuwe vaardigheden zodat het stellen van nieuw (zichtbaar) gedrag mogelijk wordt.

Van organisaties vraagt het plekken te zijn die dit alles bevorderen en faciliteren in plaats van tegen te werken met te veel regels, procedures, een gebrek aan autonomie of helderheid. Leiderschap is hierin een bepalende factor: om richting te geven, de weg te tonen en te bewaken, het beste uit anderen te halen. En zonder de gepaste structuren, systemen en processen lukt het niet, die vormen immers een bedding.

Groeiinzicht werkt daarom op vier domeinen om organisaties, hun leiders en medewerkers te ondersteunen:  

Schema: Vrij geïnspireerd op K. Wilbur.

Het individuele en het collectieve, de onzichtbare binnenkant en de zichtbare buitenkant: ze zijn met elkaar verbonden en werken voortdurend op elkaar in. Als mensen niet de kans en de ondersteuning krijgen om individueel te groeien, zal het moeilijk zijn om andere manieren van werken met succes te implementeren. Als er te weinig aandacht is voor de ziel of de meer onzichtbare dynamieken binnen teams en organisaties, zal veranderen van gedrag moeizaam lopen. 

Groeiinzicht vertrekt vanuit deze holistische visie op verandering en bewaakt steeds de aandacht voor deze vier domeinen. Niet in elk project komen de vier aspecten evenveel aan bod, maar om impact en duurzame verandering te genereren is het nodig om ze wel samen te bekijken. Ik kies dan ook steeds voor interventies die op meerdere domeinen ingrijpen. 

Hoe speel ik in op deze domeinen?

Persoonlijke bewustwording en ontwikkeling

Zelfkennis en zelfreflectie ontwikkelen, ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, intuïtieve ontwikkeling, leren fenomenologisch waarnemen, innerlijk leiderschap ontwikkelen…

Zichtbaar gedrag

Verbindende communicatie, coachende vaardigheden voor leiders, talentgericht werken, competentieontwikkeling van medewerkers, visie op leiderschap in de organisatie, intervisie, …

Cultuur en groepsdynamiek

Systemisch werken met de onderstroom, storytelling en verhalend werken, rituelen, ervaringsgerichte oefeningen met teams, teamsculpting…

Structuren, systemen en processen

Sociocratie 3.0, anders organiseren, zelforganiserende teams, teamcharter maken, zelfdeterminatietheorie vertalen in HR beleid en teamondersteuning, …