In deze uitdagende tijd van snelle verandering, hoge complexiteit en onzekerheid zijn wendbaarheid, snelheid, initiatief nemen en samenwerking cruciaal om als organisatie te bloeien.

Dat vraagt van medewerkers relationele vaardigheden, eigenaarschap nemen, durven proberen en veerkracht. Persoonlijke groei dus. Van organisaties vraagt het plekken te zijn die dit bevorderen en faciliteren in plaats van tegen te werken. Leiderschap is hierin een bepalende factor.

Groeiinzicht werkt op vier domeinen om organisaties, hun leiders en medewerkers te ondersteunen:  

Schema: Vrij geïnspireerd op K. Wilbur.

Het individuele en het collectieve veld, de onzichtbare binnenkant en de zichtbare buitenkant: ze zijn met elkaar verbonden en werken voortdurend op elkaar in. Als mensen niet de kans en de ondersteuning krijgen om individueel te groeien, zal het moeilijk zijn om andere manieren van werken met succes te implementeren. Als er te weinig aandacht is voor de ziel of de meer onzichtbare dynamieken binnen teams en organisaties, zal veranderen van gedrag moeizaam lopen. 

Groeiinzicht vertrekt dus vanuit een holistische visie op verandering en bewaakt steeds de aandacht voor deze vier domeinen. Niet in elk project komen de vier aspecten evenveel aan bod, maar om impact en duurzame verandering te genereren is het nodig om de onderlinge verwevenheid te bewaken. Ik kies dan ook steeds voor interventies die op meerdere domeinen ingrijpen. 

Hoe speel ik in op deze domeinen?

Persoonlijke bewustwording en ontwikkeling

Zelfkennis en zelfreflectie ontwikkelen, ontwikkeling van lichaamsbewustzijn, intuïtieve ontwikkeling, leren fenomenologisch waarnemen, innerlijk leiderschap ontwikkelen…

Zichtbaar gedrag

Verbindende communicatie, coachende vaardigheden voor leiders, talentgericht werken, competentieontwikkeling van medewerkers, visie op leiderschap in de organisatie, intervisie, …

Cultuur en groepsdynamiek

Systemisch werken met de onderstroom, storytelling en verhalend werken, rituelen, ervaringsgerichte oefeningen met teams, teamsculpting…

Structuren, systemen en processen

Sociocratie 3.0, anders organiseren, zelforganiserende teams, teamcharter maken, zelfdeterminatietheorie vertalen in HR beleid en teamondersteuning, …