Iedereen kent wel de uitspraak en het gelijknamige boek van Simon Sinek ‘Start with why’. Hij doelt in eerste instantie op branding: mensen kopen een product, dienst, beweging of idee pas echt als ze het WAAROM erachter begrijpen. Denk aan de missie van Airbnb: ‘het creëren van een wereld waarin je je overal thuis kan voelen.’ Het gaat niet om het verhuren van huizen, wel om het thuisgevoel.

Niet alleen om een dienst of product te verkopen is de waarom belangrijk, maar evengoed als wij medewerkers of collega’s leidinggevenden willen meekrijgen in een verandering of duidelijk willen maken waarom actie noodzakelijk is.

Een eerste stap is dat alle betrokkenen het eens zijn over de reden(en) om in beweging te komen, en vooral dat ze voelen dat die verandering noodzakelijk is want raakt aan de kern van wat je als organisatie wil zijn of bereiken.

Een driver of spanning formuleren is een handige en vooral heldere manier om de waarom van een verandering te formuleren. Want zonder spanning geen nood tot verandering. 

Een driver kan je eenvoudig formuleren in deze vorm:
‘Ik zie / hoor / merk dat…’: je beschrijft de huidige situatie of het probleem zo concreet en tastbaar mogelijk. Dit kan in verschillende lijnen zijn.

‘Waardoor…’: je beschrijft de (negatieve) gevolgen die dit heeft binnen de organisatie

‘Het is nodig dat…’: je geeft taal aan de behoefte van de organisatie. Pas op: dit is niet hetzelfde als een concrete oplossing (zie voorbeeld hieronder)

‘Zodat…’: je beschrijft de gewenste effecten van het aan de slag gaan rond deze behoefte.

Enkele voorbeelden:
1/ Er wordt niet in elke dienst, niet overal op dezelfde manier en niet vanuit een gedeeld kader rond de ontwikkeling van medewerkers gewerkt. Daardoor worden sommige medewerkers niet of onvoldoende ondersteund in hun ontwikkeling en ontstaan er verschillen tussen afdelingen. We willen werk maken van gedeelde waarden rond ontwikkeling en van ontwikkelgesprekken, zodat alle medewerkers dezelfde kansen en ondersteuning krijgen om zich verder professioneel te ontwikkelen in onze organisatie.  

2/ Ons team raakt overspoeld door administratieve zaken en dat vermindert onze capaciteit om met onze kerntaken bezig te zijn. We zouden meer tijd moeten vrijmaken om onze kerntaken te verrichten.
 
Hoe ga je met een driver aan de slag?

  • Formuleer voor een overlegmoment zelf, of liefst met de hulp van enkele stakeholders, een krachtige driver voor jouw project of voorstel. Gebruik hiervoor dit sjabloon. Zorg voor herkenbaarheid, zodat het erg moeilijk wordt voor anderen om er niet in mee te gaan.
  • Leg deze driver voor aan de belangrijkste stakeholders (bvb. directie en managementteam) en laat hen vragen stellen en de driver mee aanscherpen.
  • Pas de consent besluitvormingsmethode toe om de driver te valideren en dus af te kloppen.
  • Vorm een werkgroep om een voorstel van aanpak uit te werken dat aansluit op de driver.
  • Gebruik de driver, of een deel daarvan, in alle communicatie over het project. Blijf de waarom herhalen dus! 

Het vraagt wat oefening om goede drivers te formuleren. Soms ligt de moeilijkheid in het feit dat de waarom (nog) niet helder is. Ook dat is een interessante vaststelling waarmee je aan de slag kan.  

Download hier het sjabloon voor het formuleren van een driver.
Meer weten over consent besluitvorming? Boek een workshop.