Please select a Codeless Slider before. Click Edit Page -> Slider Options (at the bottom of page options)

Visie, missie en waarden van Groeiinzicht

VISIE

Uitdagende maatschappelijke evoluties, veranderende contexten en nieuwe mogelijkheden vragen een steeds grotere wendbaarheid van mens en organisatie. Verandering is een zekerheid, transformatie een keuze.


MISSIE

Groeiinzicht ondersteunt individuen, teams en organisaties bij processen van transformatie, zingeving en groei om veerkracht, vitaliteit en flow te bevorderen. Dit gebeurt via procesbegeleiding, coaching en training.


WAARDEN

Als het innerlijke vuur van mensen gezien, gewaardeerd, ingezet en gekoesterd wordt, zorgen ze samen voor vuurwerk. Groeiinzicht wakkert het vuur in organisaties, teams en individuen aan.

Zin en betekenis

Zin is goesting, richting én betekenis. De kern is ‘Waarom doen we wat we doen? Wat doen we dan wel en wat niet? En wat doen we graag én goed?’

Verbinding

Als we verbinding met anderen ervaren en verbinding van onze eigen waarden, drijfveren en aspiraties met die van onze organisatie of klanten, krijgt alles zin en betekenis.

Openheid en co-creatie

We werken samen vanuit gelijkwaardigheid, maar vanuit verschillende expertises. Een open communicatie en een systematische feedbackloop zijn de basis voor een geslaagde samenwerking.

Aanpassingsvermogen

Iedere organisatie, team en individu is uniek en verdient een aanpak op maat. Groeiinzicht gaat niet voor standaardoplossingen, maar speelt op elk moment in op wat nodig is.