Teamcraften

Portfolio Image

Project Description

Bij teamcraften gaat het hele team aan de slag met de huidige en mogelijks toekomstige taken. Het doel is om de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers beter te laten aansluiten op hun interesses, behoeftes en sterktes, rekening houdend met de doelen van het team.

Om dit te bereiken gaan we craften of boetseren: samen doelgericht sleutelen aan de taken, de relaties, de context en de opvattingen van de teamleden.

Een teamcraftingtraject is een afwisseling van individuele en groepsinterventies en is altijd op maat.

 

Project Details