Teamcrafting bij een team Interne Bewaking in de industrie

Teamcrafting bij een team Interne Bewaking in de industrie

Vier leidinggevenden en twee administratief medewerkers ondersteunen samen het 50-koppige security team van een groot industrieel bedrijf in Antwerpen. De nieuwe manager stelde vast dat zowel collega’s van het team als van andere diensten niet altijd wisten tot wie zich te richten met een vraag. Sommige zaken bleven door aanhoudende drukte en de vele mails en telefoons lang liggen, tot grote frustratie van de medewerkers zelf. Tijd om orde op zaken te stellen en dit ook aan collega’s te communiceren!

Doelstellingen van het traject:

  • De taken, rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid helder krijgen.
  • Taken herverdelen om ze beter te laten aansluiten bij de sterktes en interesses van teamleden. Elkaars sterktes benoemen en weten waarvoor je bij welke collega terecht kan.
  • Als team dezelfde doelen delen en er samen aan werken.
  • Elkaar vaker constructief feedback geven.

Aanpak: Na een gezamenlijke aftrap volgden twee workshops met het hele team:

  1. Sterktes, voorkeuren in het werk en behoeftes in manieren van werken benoemen en delen. Via feedback en reflectie-oefeningen.
  2. Gemeenschappelijke doelen, waarden en dromen formuleren voor het team.

Vervolgens analyseerden we tijdens individuele gesprekken ieders huidige taken en energiegevers en -vreters in het werk. Op basis van de gesprekken stelde Groeiinzicht thema’s voor ter bespreking en samen met de leidinggevende werd een eerste voorstel voor de herverdeling van taken gemaakt.

Tijdens een gezamenlijke teamcraftingsdag zocht het team samen naar oplossingen voor uitdagingen en moeilijkheden en herverdeelden teamleden de taken.

Resultaat: Een verschuiving van taken tussen de teamleden. Nieuwe manieren van werken. Afspraken zodat teamleden af en toe ongestoord kunnen doorwerken aan een taak of project.

Minder cc-mails. Een nieuwe bureau-indeling die samenwerken faciliteert. Meer openheid om zaken te bespreken. Al blijft dat een uitdaging.

Vervolgtraject: De teamcrafting werd uitgebreid naar de meewerkende coaches van de bewakingsagenten. Zij stemden ook hun visie op leidinggeven af.