Samen met stakeholders een beleidsplan maken

Samen met stakeholders een beleidsplan maken

AFS Interculturele Programma’s vzw biedt jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op onze multiculturele en geglobaliseerde wereld. Voor het realiseren van haar missie, is AFS deels afhankelijk van subsidies, toegekend op basis van een beleidsplan voor vier jaar.

Doel van het traject: een ambitieus en ijzersterk beleidsplan voor 2018-2021 maken met een zo groot mogelijke participatie van vrijwilligers en stakeholders.

We tekenden een traject uit op basis van de principes van het waarderend onderzoek. Groeiinzicht begeleidde vier groepen vrijwilligers in thematische denktanken. Zij gingen verkennen en verbeelden om samen tot uitdagende stellingen en voorstellen te komen.

Met deze stellingen en voorstellen gingen ze naar de doedag tijdens de ondergedompeld in het waarderend onderzoek en bereidden mee de vrijwilligersconferentie van maart 2016 voor.

Groeiinzicht begeleidde de voorbereidende denktanken en een doedag met een 80-tal deelnemers (vrijwilligers, medewerkers, partnerorganisaties, andere stakeholders) tijdens het vrijwilligersweekend.

Resultaat? Grote dromen, wilde plannen en massa’s gerichte input om het beleidsplan vorm te geven. Dit doet AFS overigens helemaal zelf.