Missie en visie bij Buurtwerk ’t Lampeke

Missie en visie bij Buurtwerk ’t Lampeke

Foto Lampeke

‘Buurtwerk ’t Lampeke werkt samen met een diverse groep mensen aan een warme en solidaire samenleving zonder armoede en sociale uitsluiting.’

Keien waren ze bij ‘t Lampeke in de praktijk hiervan. Zo helder en gedragen door de groep, was het nog niet geformuleerd.

Doel van het traject: De ziel van de organisatie blootleggen. Helderheid scheppen in doelstellingen en waarden via dialoog. De missie en ambitie zo naar buiten brengen dat iedereen ze kan begrijpen.

 

Aanpak: Waar blinken we in uit? Waar willen we naartoe? Wat vinden we daarin belangrijk? Groeiinzicht begeleidde een kerngroep van vaste en vrijwillige medewerkers tijdens twee voorbereidende workshops om met verhaal, woord en beeld antwoorden te vinden.
Tijdens een denk- en doedag met een 40-tal medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van ’t Lampeke, gingen mensen in wisselende groepen en met prikkelende opdrachten aan de slag om het ‘manifest’ nog sterker, concreter en levendiger te maken. Een dag vol dynamiek, dialoog en daadkracht.

Resultaat: een pakkend, kernachtig document met een gedeelde ambitie, aanpak en kernwaarden. Tekst én beeld als visitekaartje en waarin mensen een leidraad vinden bij dilemma’s en vragen.

Vervolgtraject: formulering van de kerncompetenties en competenties voor de vaste medewerkers.