Change Clinic

Elke succesvolle verandering steunt op een gedragsverandering: als klanten, medewerkers of anderen belanghebbenden hun gedrag niet aanpassen, blijft de verandering dode letter. Of het nu gaat over veiliger werken, gezondere producten kopen, meer initiatief in je werk nemen of de administratie bijhouden.

In deze training krijgen deelnemers inzicht in de wetmatigheden van veranderingen en hoe die spelen in een veranderproces. We passen het geleerde meteen toe op de eigen cases.

De training is bedoeld voor mensen die anderen moeten aanzetten tot verandering of het proces van verandering begeleiden. We denken hierbij aan leidinggevenden, stafmedewerkers, een kwaliteitsteam,…