Appreciative Inquiry proces

Een Appreciative Inquiry (AI) proces is zinvol als je een grote groep van stakeholders wil of moet betrekken bij een veranderproces. Niet alleen medewerkers van de poetsvrouw tot de CEO zullen immers te maken krijgen met de veranderingen, ook klanten, leveranciers, patiënten en hun familie, soms zelfs de buurtbewoners.

Samen met alle betrokkenen geven we een gewenste verandering een boost tijdens een grote groepsinterventie in 4 fasen: verkennen, verbeelden, vormgeven en verankeren.

Hier gaat een voorbereidend traject aan vooraf met een ontwikkelteam en uiteraard is het ook belangrijk dat de energie en input nadien vrij kan stromen en er opvolging is.

Een waarderend onderzoekend proces doorlopen werkt verbindend, opent perspectief, maakt energie los en zorgt voor waardevolle input van alle betrokkenen.